Bonus/malus-ladder

Om de premie voor uw autoverzekering vast te stellen, gebruiken autoverzekeraars een systeem dat officieel de "bonus/malus-ladder" heet, maar dat in de volksmond veelal "no claim-korting" wordt genoemd.

Dit systeem gaat uit van een basispremie waarop u, afhankelijk van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden, een korting ("bonus") krijgt die kan oplopen tot zo'n 75% (bij sommige verzekeraars zelf 80%).

Hoe werkt de no claim-korting?

Onderstaande (fictieve) tabel illustreert, hoe het bonus/malus-systeem werkt. Er is een "ladder" met 20 "treden". Laten we eens aannemen dat u zich thans op trede 12 bevindt. In de tabel kunt u dan aflezen dat u een korting van 65% op de eerder genoemde basispremie krijgt.

Indien u in een verzekeringsjaar geen schade claimt bij de verzekeraar, dan stijgt u een trede op de ladder. In ons voorbeeld zou u zich volgend jaar dus op trede 13 bevinden, en uw korting zou daardoor volgend jaar toenemen tot 70%, zoals u weer in de tabel kunt aflezen.

Trede Korting Trede na 0 claims Trede na 1 claim Trede na 2 claims Trede na 3 of meer claims
20 80% 20 15 8 1
19 80% 20 14 7 1
18 75% 19 13 6 1
17 75% 18 12 5 1
16 75% 17 11 4 1
15 72,5% 16 10 4 1
14 72,5% 15 9 3 1
13 70% 14 8 3 1
12 65% 13 7 2 1
11 62,5% 12 6 2 1
10 60% 11 5 1 1
9 55% 10 4 1 1
8 50% 9 3 1 1
7 40% 8 2 1 1
6 30% 7 1 1 1
5 20% 6 1 1 1
4 10% 5 1 1 1
3 0% 4 1 1 1
2 10% toeslag 3 1 1 1
1 20% toeslag 2 1 1 1

Claimt u echter wel schade, dan zakt u een of meer treden op de ladder, afhankelijk van het aantal schades dat u claimt, maar ongeacht de hoogte van de claims!

Indien u tijdens het verzekeringsjaar een enkele schade claimt, dan zakt u naar trede 7, en uw korting bedraagt volgend jaar nog maar 40%.

Claimt u twee schades, dan zakt u naar trede 2, hetgeen betekent dat u volgend jaar een toeslag ("malus") van 10% op de basispremie gaat betalen, en claimt u drie of meer schades, dan zakt u naar trede 1 en gaat u zelfs een toeslag van 20% betalen...

Kenmerkend voor dit soort bonus/malus-ladders (en nogmaals, de tabel in het voorbeeld is fictief, maar vormt wel een goede illustratie van het onderliggende principe!) is dat de stijging heel langzaam gaat (u kunt slechts een trede per jaar stijgen, en u kunt niet hoger komen dan trede 20), terwijl de daling juist heel snel kan gaan, zeker als u in een jaar meerdere schades claimt!

Het systeem maakt het dan ook onaantrekkelijk om veel te claimen; zeker in het geval van een kleine schade kan het de moeite waard zijn om die niet te claimen, omdat de uitkering van de verzekering niet opweegt tegen de consequenties die een en ander op uw toekomstige premies heeft.

N.B.: als uw verzekeraar de schade kan verhalen op een schuldige wederpartij, daalt u niet op de bonus/malus-ladder!