WA-Plus

Andere term voor beperkt casco (zie aldaar).