Molest-schade

Schade "door oorlogshandelingen of op oorlog lijkende omstandigheden"; deze wordt niet gedekt.