Trede

Positie op de bonus-malusladder die aangeeft hoever de verzekerde is gevorderd bij het opbouwen van een "schadevrij verleden".

Indien men in een bepaald jaar geen schade claimt, dan komt men het jaar daarna terecht op een hogere trede, waardoor men minder premie betaalt (d.w.z., de korting neemt toe).

Claimt men wel, dan komt men het jaar erna juist terecht op een lagere trede.

De daling gaat meestal veel sneller dan de stijging: wie een jaar schadevrij rijdt, bouwt daarmee een schadevrij jaar op, maar voor elke veroorzaakte schade verliest men bv. drie of vier jaar (het concrete aantal verschilt per verzekeraar).