Volledig casco

Aanvulling op de verplichte WA-verzekering. Dekt schade door enig "van buiten komend onheil" (ook als de verzekerde de schade zelf heeft veroorzaakt, bv. door botsen of slippen).

Vaak geldt voor het casco-gedeelte een eigen risico.

Het afsluiten van een volledig casco-verzekering wordt aanbevolen voor "jongere" auto's (minder dan plm. drie jaar).