Opzegtermijn

Een autoverzekering wordt over het algemeen automatisch verlengd indien deze niet tijdig is opgezegd; bij de meeste verzekeraars geldt een opzegtermijn van drie maanden (voor de vervaldatum van het contract).

Tussentijdse opzegging is meestal mogelijk indien de verzekeraar de premie of de voorwaarden in negatieve zin aanpast, of indien de verzekerde de auto verkoopt. (In het laatste geval kan sprake zijn van recht op premieteruggave voor de resterende periode.)